พนักงานสยามสไมล์

ร่วมงานกับสยามสไมล์

พนักงานคือสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งขององค์กร สยามสไมล์การ์ดตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงาน คือกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านผลการดำเนินงานการให้บริการที่ดีเลิศแก่ทั้งลูกค้าและพนักงาน ดังนั้น สยามสไมล์การ์ด จึงมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต และก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่

นอกเหนือจากการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถที่เหมาะสมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ย้ายหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้วยการจัดอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานและการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ สยามสไมล์การ์ด มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานมีความก้าวหน้า ในสายงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

สยามสไมล์การ์ดมุ่งมั่นที่จะสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด คุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการเลื่อน เงินเดือนประจำปีตามผล การปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณประโยชน์ที่คุณทำเพื่อบริษัท นอกจากนี้คุณยังจะได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปีตามผลประกอบ การของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคุณ 

ความก้าวหน้าและผลตอบแทน

สายงานทุกระดับภายใต้สยามสไมล์การ์ด จะได้รับการประเมินและผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะ อยู่ในหน่วยงานใดของบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ และสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
สยามสไมล์การ์ดดูแลสุขภาพและความสุขของพนักงาน ซึ่งมีสภาพการทำงานที่แตกต่างกันตามแต่ละหน้าที่รับผิดชอบ นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมาย
พนักงานทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ นอกเหนือจากประกันสังคม
เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ และค่าพาหนะ-ค่าเสื่อมสำหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานนอกสถานที่
ทุกระดับสายงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพราะสยามสไมล์การ์ดเห็นถึงความสำคัญ และความตั้งใจในการทำงาน มุ่งมั่นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง
ได้รับส่วนลดสินค้าและบริการจากสยามสไมล์การ์ดในราคาพิเศษ
กิจกรรมภายในองค์กรและนอกสถานที่ทุกๆปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุขและความคิดสร้างสรรค์ในสายงานอย่างเต็มที่
สยามสไมล์การ์ดมีการจัดพักผ่อนประจำทุกๆปีสำหรับพนักงานทุกคน
ทุกสายงานสามารถปรับย้ายเปลี่ยนสายงานได้ (เมื่อมีตำแหน่งว่าง และอยู่การพิจารณาผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาสายงานที่ต้องการย้าย)

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดส่วนกลาง ประจำสาขากรุงเทพฯ (ไม่จำกัดจำนวน)
คุณสมบัติ -เพศชาย-หญิง -อายุ 21 ปีขึ้นไป (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร) -วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) -สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ -สามารถขับขี่รถยนต์+มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ -หากมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำสาขาเชียงราย 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันอุบัติเหตุนักเรียน 1 อัตรา - เพศชาย - หญิง - อายุ 20 ปีขึ้นไป - วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป - หากมีความรู้ ในด้าน Excell (สุตรต่างๆ ) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้ดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันสุขภาพ ประจำสาขาเชียงราย 2 อัตรา
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีความละเอียดรอบคอบในงานด้านเอกสาร
5.มีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี มีใจรักในงานบริการ
สมัครงานตำแหน่งนี้
4. สมุห์บัญชี ( อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 16,000-20,000 บาท) ด่วน ประจำสำนักงานใหญ่
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี/โท การบัญชี /การเงิน
4.มีความมุ่งมั่นในงาน และ มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือสาขาอื่นๆได้ดี
6.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
5. ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทั่วประเทศ
1.ชาย/หญิง (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 27-35 ปี
3.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5.มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
6.สามารถดูแลและให้บริการลูกค้าในพื้นที่ได้
7.อัตราเงินเดือน 20,000+ /หรือตามตกลง
8.ประจำภาคเหนือ สาขาเชียงราย พะเยา/พะเยา (เชียงคำ) อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร แพร่ ลำปาง ลำพูน น่าน พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก เชียงใหม่(ฝาง) เชียงราย
ประจำภาคกลาง สาขาอุทัยธานี - ชัยนาท กาญจนบุรี กรุงเทพฯสายไหม สระบุรี อยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี จันทบุรี ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี
ประจำภาคใต้ สาขานครศรีธรรมราช สุราษฎ์ธานี กระบี่ พังงา ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง
ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาระยอง ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร - อำนาจเจริญ นครราชสีมา เลย อุบลราชธานี หนองคาย กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร อุดรธานี - หนองบัวลำภู สกลนคร ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สมัครงานตำแหน่งนี้
6. เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์(ลูกค้าสัมพันธ์)ประจำสาขาเชียงราย หลายอัตรา
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานขายและบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี 6.เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
สมัครงานตำแหน่งนี้
7. ผู้อำนายการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา ด่วน
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
4.มีประสบการณ์การทำงานบุคคลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.สามารถวางแผน กลยุทธ์ การอบรม ต่างๆได้ 6.ความคุมดูแล พนักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในความเรียบร้อย 7.มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรของบริษัทได้ 8.มีความรู้ความสามารถด้านงานบุคคล สิทธิ กฏหมายแรงงานและสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงาน รวมถึงด้านประกันสังคม ด้านภาษีอากร 9.เงินเดือน ตามประสบการณ์
สมัครงานตำแหน่งนี้
8. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ประจำสาขาเชียงราย
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 23 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
4.มีความมุ่งมั่นในงาน และ มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือสาขาอื่นๆได้ดี
6.มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บัญชี ณ สำนักงานเชียงรายมีหลายแผนก อีกทั้งมีการขยายปริมาณงาน จึงต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้น สถานที่:ประจำสำนักงานเชียงราย
สมัครงานตำแหน่งนี้
9. รับสมัครผู้พิการประจำสำนักงานเชียงราย
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ม.6-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีความละเอียดรอบคอบในงานด้านต่างๆ
5.มีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี มีใจรักในงานบริการ 6.สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
สมัครงานตำแหน่งนี้
10. เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำสาขากรุงเทพ(สายไหม)
1.ชาย
2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีความละเอียดรอบคอบในงานด้านเอกสาร
5.มีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี มีใจรักในงานบริการ
สมัครงานตำแหน่งนี้
11. เจ้าหน้าที่การตลาด หลายอัตรารับสมัครทั่วประเทศ (ด่วน)
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานขายและบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี
6.สามารถเลือกลงต่างจังหวัดได้หรือ เดินทางต่างจังหวัดตามโอกาสได้
7.เงินเดือนแรกเริ่ม 10,000.- + คอมมิชชั่น + รถยนต์บริษัท + ทีมงาน ฯลฯ
8.ประกันอุบัติเหตุ
สมัครงานตำแหน่งนี้
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.