1. >>ค่ายโรงเรียนนักขายครั้งที่ 1 ณ สายป่านรีสอร์ท วันที่ 17-21 สิงหาคม 2557<<
>> วันที่ 17-21 สิงหาคม 2557 บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อยกระดับความสามารถ ปรับฐานความรู้ เพิ่มทักษะด้านความเป็นผู้นำ ของพนักงานฝ่ายการตลาด ณ สายป่านรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้มีพนักงานเข้าร่วมอบรมกว่า 76 ชีวิต ในการอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมม...
13 สิงหาคม 2557
2. >>สัมมนาหัวข้อ "การประกันภัยกับหน่วยงานราชการ" ณ จ.อุบลราชธานี วันที่ 23 กรกฏาคม 2557<<
วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 เชิญพบกันที่จ.อุบลราชนี ในงานสัมมนาหัวข้อ "การประกันภัยกับหน่วยงานราชการ" การสัมมนาครั้งนี้ว่าด้วยเรื่องของควมสำคัญในการประกันภัยทั้งส่วนบุคคล และการประกันภัยหมู่ การมอบรางวัลโรงเรียนปลอดภัยดีเด่นรางวัลผู้ประสานงานดีเด่น"โครงการโรงเรียนห่วงใย" มอบทุนการศึกษาโครงการสยามสไมล์ปัน...
10 กรกฎาคม 2557
3. สยามสไมล์ ได้รับรางวัล "Rising Star" ประเภท Non Mortor ในงาน กีรติอนุสรณ์ 2556 จัดโดย บ.เมืองไทยประกันภัย
บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญจาก บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล "กีรติอนุสรณ์ ประจำปี 2556" ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว ห้องวิภาวดี บอลรูม และ บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้...
12 พฤษภาคม 2557
4. รับสมัครด่วน !!!! พนักงานฝ่ายการตลาด ส่วนกลาง เข้าอบรมวันที่ 14-16 พฤษภาคม
- คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
3.
9 พฤษภาคม 2557
5. “Marketing Recharge รุ่นที่ 3” วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557
ผู้เข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 3 ทั้งหมด 59 คน เป็นการอบรมหัวข้อ Marketing Recharge หรือ ชาร์จพลังนักขาย.... ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ผลงาน ค่าตอบแทน วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย การวางแผนการทำงาน จุดดี จุดด้อยของตนเอง และมี Speaker ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาให้คำแนะนำและแชร์ประสบ...
9 พฤษภาคม 2557
6. “Marketing Recharge รุ่นที่ 2” วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2557
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 62 ท่าน เป็นการอบรมหัวข้อ Marketing Recharge หรือ ชาร์จพลังนักขาย.... ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ผลงาน ค่าตอบแทน วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย การวางแผนการทำงาน จุดดี จุดด้อยของตนเอง และมี Speaker ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาให้คำแนะนำและแชร์ประสบการณ์ให...
9 พฤษภาคม 2557
7. โครงการ “Siam Smile School” วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557
โครงการนี้เน้นการผลิตนักขายรุ่นใหม่ เพื่อขยายตลาดให้มีคุณภาพและเพิ่มมากขึ้น
นักขายเหล่านี้จะเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดส่วนกลางรุ่นแรก โดยจะเน้นไปทางการเรียน การสอน การปฏิบัติจริง และทดสอบเพื่อคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ โดยมีคุณบุญแทน เที่ยงจันทราทิพย์ ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนักข...
9 พฤษภาคม 2557
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ “งานด้านสมุห์สาขา” วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 26 ท่าน ว่าด้วยเรื่องของหน้าที่ บทบาท เป้าหมายในการ ทำงานของสมุห์สาขา ทั้งด้านการเงิน กองทุนสินไหม,งาน รับประกัน (เงินเบี้ย),ค่าใช้จ่ายสาขา วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการกำกับตรวจสอบ รับผิดชอบกองทุนต่างๆในสาขา &...
9 พฤษภาคม 2557
9. เปิดบริการแล้ว!! ศูนย์บริการลูกค้าสยามสไมล์การ์ด สาขา CentralFestival เชียงใหม่
เพื่อรองรับการบริการให้กับลูกค้า สยามสไมล์การ์ดได้มีการขยายศูนย์บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
18 พฤศจิกายน 2556
10. รับสมัครด่วน !!!!! น้องใหม่รุ่นที่ 30 เริ่มอบรมตั้งแต่ 21- 24 กุมภาพันธ์ 2556
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร จะมีการอบรมน้องใหม่รุ่นที่ 30 ในวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2556
ขอให้แต่ละสาขา รีบส่งใบสมัคร น้องใหม่ ให้ทางฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้พิจารณา
หรือติดต่อได้ที่ คุณหนูนา ...
6 กุมภาพันธ์ 2556
หน้า : 1 2 3 4 5
หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า จำนวนข่าวสารทั้งหมด 43 ข่าว
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.